Styrelsen

Page

 2017 / 2018
Detta är styrelsen för Danskompaniets Vänner

Ordförande: Bo Jerrhagen
Vice ordförande: Mona Hansson
Sekreterare: Bitte Holmquist
Kassör: Peter Holm
Ledamöter:
Liselott Berg
Mats-Inge Olsson
Kerstin Wennerström
Karina Gustafsson
Suppleanter:
Charlotte Eriksson
Jan Wingfors

Valberedning: Käth Leng, Kent Petersson
Revisorer: Raoul Almqvist, Britt Lindvall