Styrelsen

Page

 2015 / 2016
Detta är styrelsen för Danskompaniets Vänner

Ordförande: Bo Jerrhagen
Vice ordförande: Mats-Inge Olsson
Sekreterare: Bitte Holmquist
Kassör: Peter Holm
Ledamöter:
Liselott Berg
Ann-Kristine Rutgerson
Kerstin Wennerström
Jan Wingfors
Suppleanter:
Charlotte Eriksson
Ulla Nelson

Valberedning: Gunni Bengtsson, Mona Hansson
Revisorer: Raoul Almqvist, Britt Lindvall