Hem

foto 2
Page
                                                                                                                                      Foto: Bengt Wanselius

Välkommen till Danskompaniets Vänners hemsida.

I samarbete med GöteborgsOperan verkar vi för att främja intresset och öka kunskaperna kring dans.