Bli medlem

                                                                                                                                      Foto: Bengt Wanselius

Som medlem i Danskompaniets Vänner får du bl a:

  • Inbjudan till medlemsmöten 5-7 gånger/säsong
  • Möjlighet att se repetitioner
  • Träffa dansare, koreografer, scenografer m fl
  • Information inför danspremiärer på GöteborgsOperan
  • Följa med på resor för att se andra dansföreställningar såväl i Sverige som utomlands
  • Inbjudan till föreningens ”Årsfest”. På årsfesten delas stipendier ut till två dansare i GöteborgsOperans Danskompani.

Kostnad:
• 150:- för studenter, ungdomar upp t.o.m. 23 år och pensionärer
• 200:- för enskild medlem

Betala till Bankgirokonto 5020-3926. Märk inbetalningen med er mejladress och namn och adress. Genom att ange sin mejladress får man snabbare information och erbjudanden.

Medlemskap löper per föreställningssäsong, dvs tiden 1 juli till 30 juni påföljande år. (Om man som ny medlem betalar medlemsavgiften sent på säsongen [efter 1/5] gäller medlemskapet även nästkommande säsong.)

Välkommen!