Historia

Uppmuntrad av ordförande för Köpenhamns Balettklubb, började Ulf Gadd, dåvarande balettchef på Stora Teatern, Toni Mohr, en av Storans dansare, och Anne Marie Peterson som var ordförande i föräldraföreningen på elevskolan diskutera möjligheten att starta en balettklubb, året var 1979. Tanken var att främja intresset och öka kunskapen om balett. De kontaktade Storans teaterchef Jackie Söderman, som gillade iden och utlovade ekonomiskt stöd till starten av verksamheten.

Det första mötet för bildandet av Storans Balettklubb ägde rum 8 oktober 1979 i Ulf Gadds kök.

Ulf Gadd. Privatfoto
Ulf Gadd. Privatfoto

Balettklubbens styrelse 1979 – 1980

Ordförande: Toni Mohr
Vice ordförande: Anne Marie Peterson
Sekreterare: Anita Manskog
Kassör: Susann Lorenius
Ledamöter: Ivor Howard, Margit Malmgren, Ulf Gadd och Jackie Söderman
Suppleanter: Eileen O`Rourke och Roland Åkesson

Det första medlemsmötet hölls redan måndagen den 10 december 1979. Antalet medlemmar var redan uppe i ca 70 st. medlemsavgiften var 30 kr, pensionärer betalade 10 kr, familj 45 kr. 1983 ändrades namnet till STORA TEATERNS BALETTKLUBB, och hösten 1994 i samband med invigningen av Göteborgsoperan, bytte klubben namn till GÖTEBORGSOPERANS BALETTKLUBB.

1984 delade Balettklubben ut sitt första stipendium till en kvinnlig och en manlig dansare som medlemmarna röstat fram. Dansarna fick 1 000 kronor vardera på Balettklubbens årsfest. Denna summa har under årens lopp växt till 15 000 kronor och numera skänks hela summan av Frimurare Barnhems-Direktionen.

I november 1990 beslöt Balettklubben att bilda Ulf Gadds stipendiefond för dansare vid Stora Teatern, sedermera GöteborgsOperan, för att erinra om Ulf Gadds epokgörande insatser för  danskonsten. Som första grundplåt skänkte Stora Teaterns ledning 5 000 kr. Det första stipendiet delades ut 1994. Det var på 10 000 kronor och gick till Mia Johansson.

2013 bytte Balettklubben namn till Danskompaniets Vänner.