Om Danskompaniets Vänner

                                                                                                                                   Foto: Ingmar Jernberg

GöteborgsOperans Danskompanis Vänner, som från början hette Balettklubben, startades 1979.

I samarbete mede GöteborgsOperan verkar vi för att främja intresset och öka kunskaperna kring dans.

Följ gärna vår Facebooksida.