Styrelsen

 2023 / 2024
Detta är styrelsen för Danskompaniets Vänner

Ordförande: Hans Camenius
Vice ordförande: Käthe Leng
Sekreterare: Stefan Arvidsson
Kassör: Anna Sibinska
Ledamöter:
Sven Andersson
Olle Bankeström
Anna Karlander (operans representant)
Bo Westerholm
Jan Wingfors
Suppleanter:
Karina Gustafsson
Bitte Holmquist
Revisor: Anders T Carlsson
Revisorssuppleant: Vakant
Valberedning: Vakant