Styrelsen

 2022 / 2023
Detta är styrelsen för Danskompaniets Vänner

Ordförande: Hans Camenius
Vice ordförande: Käthe Leng
Sekreterare: Stefan Arvidsson (adjungerad)
Kassör: Raoul Almquist
Ledamöter:
Sven Andersson
Mona Hansson
Jan Wingfors
Anna Karlander (operans representant)
Suppleanter:
Bitte Holmquist
Revisor: Britt Lindvall
Revisorssuppleant: Vakant
Valberedning: Vakant