Om Ulf Gadds Stipendiestiftelse

I november 1990 beslöt Balettklubben att bilda Ulf Gadds stipendiefond för dansare vid Stora Teatern, sedermera GöteborgsOperan, för att erinra om Ulf Gadds epokgörande insatser för  danskonsten. Som första grundplåt skänkte Stora Teaterns ledning 5 000 kr. Det första stipendiet delades ut 1994. Det var på 10 000 kronor och gick till Mia Johansson.

2022 bytte stipendiefonden namn till Ulf Gadds Stipendiestiftelse.