Om Ulf Gadds Stipendiestiftelse

I november 1990 beslöt Balettklubben att bilda Ulf Gadds stipendiefond för dansare vid Stora Teatern, sedermera GöteborgsOperan, för att erinra om Ulf Gadds epokgörande insatser för  danskonsten. Som första grundplåt skänkte Stora Teaterns ledning 5 000 kr. Fyra år senare hade fonden vuxit i rekordfart till 135 000 kr och 1994, i samband med klubbens 15-års jubileum, delades det första Ulf Gadd-stipendiet ut till en högt förtjänt dansare vid GöteborgsOperans Balett. 

2023 ombildades stipendiefonden till Ulf Gadds Stipendiestiftelse.