Styrelsen

Page

 2019 / 2020
Detta är styrelsen för Danskompaniets Vänner

Ordförande: Mona Hansson
Vice ordförande: Karina Gustafsson
Sekreterare: Bitte Holmquist
Kassör: Peter Holm
Ledamöter:
Anna Karlander
Liselott Berg
Käth Leng
Kerstin Wennerström
Suppleanter:
Bo Jerrhagen
Jan Wingfors

Valberedning: Kent Petersson
Revisorer: Raoul Almqvist, Britt Lindvall