Styrelsen

Page

 2020 / 2021
Detta är styrelsen för Danskompaniets Vänner

Ordförande: Mona Hansson
Vice ordförande: Käthe Leng
Sekreterare: Bitte Holmquist
Kassör: Raoul Almquist
Ledamöter:
Hans Camenius
Johanna Friberg
Karina Gustafsson
Anna Karlander (operans representant)
Suppleanter:
Jan Wingfors
Valberedning: Vakant
Revisor: Britt Lindvall